Jakub HOUDEK

Bakalářská práce

Historie a význam Big Bandu Zdenka Tölga

The history and the importance of the Zdenek Tölg's Big Band
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá historií a významem Big Bandu Zdenka Tölga. Autor popisuje působení orchestru od jeho vzniku až po současnost a zároveň vliv na hudební kariéru jednotlivých členů. Cílem práce je představit komplexní obraz zmíněného big bandu se zaměřením na dirigenty v něm působící. Součástí práce je rovněž přepis rozhovorů s profesionálními hráči, kteří byli členy daného big bandu …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with the history and importance of the Zdenek Tölg's Big Band. The author describes the activity of the orchestra lasting several years from its beginning till the present day and also describes the influence on the music careers of individual members. The goal of this thesis is to present a comprehensive image of the mentioned Big Band with focus on the conductors working …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Veronika Čermáková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HOUDEK, Jakub. Historie a význam Big Bandu Zdenka Tölga. Ústí nad Labem, 2017. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Hudební výchova (jednooborové)