Bc. Jiřina Pavlíková

Bakalářská práce

Antroponyma v Pamětech Mikuláše Dačického z Heslova

Proper Names in Paměti Mikuláše Dačického z Heslova
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá antroponymy v Pamětech Mikuláše Dačického z Heslova. V první části je věnována pozornost samotnému autorovi a dílu. V druhé části jsou analyzována rodná jména a příjmí osob z hlediska jejich původu a způsobu tvoření.
Abstract:
This diploma thesis deals with the proper names in the book Paměti Mikuláše Dačického z Heslova. The first part is focused on the writer of the book and on the book itself. The second part contains analysis of first names and second names in light of their origin and building.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 6. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 9. 2009
  • Vedoucí: prof. PhDr. Jana Pleskalová, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta