Ing. Aleš KUBANT

Disertační práce

Integrace základních pilířů neustálého zlepšování v nevýrobních společnostech ve střední a východní Evropě

Integration of basic pillars of continuous improvement in the non-production companies in central and eastern Europe
Anotace:
Předložené teze disertační práce řeší problematiku integrace základních pilířů neustálého zlepšování v nevýrobních společnostech ve střední a východní Evropě. Hlavním cílem práce je charakterizovat základní pilíře neustálého zlepšování a popsat jejich úspěšnou integraci ve specifickém prostředí nevýrobních společností. V úvodu tezí autor přibližuje důvody volby uvedeného tématu. Ve druhé kapitole se …více
Abstract:
The presented thesis deals with the issue of integration of the continuous improvement in non-production organisations in central and eastern Europe. The main goal of the paper is to present the basic features of the continuous improvement philosophy and to describe their successful integration within specific environment of non-production commercial organisations.In the thesis introduction the author …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2009
Zveřejnit od: 30. 4. 2009
Identifikátor: 13412

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 6. 2009
  • Vedoucí: doc. Dr. Ing. Ivan Mašín

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KUBANT, Aleš. Integrace základních pilířů neustálého zlepšování v nevýrobních společnostech ve střední a východní Evropě. Zlín, 2009. disertační práce (Ph.D.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 30. 04. 2009

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 30. 4. 2009 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plný text práce je k dispozici v elektronické podobě.