Mgr. Kristýna Brožková, Ph.D.

Doctoral thesis

Studium molekulárně-biologických markerů a jejich funkčních vztahů u nádoru prsu

Study of molecular-biological markers and their functional relationship in brest tumors
Anotácia:
Rakovina prsu je druhou nejčastěji diagnostikovanou malignitou na celém světě, je nejčastějším nádorovým onemocněním žen. Včasná diagnóza a rychlé nasazení cílené terapie jsou klíčovými faktory úspěšnosti léčby všech nádorových onemocnění. Snaha o nalezení nových biomarkerů pro včasnější diagnostiku, bližší určení subtypu nádoru, výběr optimálního léčebného protokolu a předpovědi reakce na léčbu stále …viac
Abstract:
Breast cancer is the second most common malignant tumor all over the world; it is the most common female tumor. Early diagnosis and immediate therapeutic interventions are crucial factors for successful cancer treatment. New biomarkers are needed for even earlier diagnosis, more precise histopatological classification or for prediction of treatment response. Cellular and molecular heterogeneity of …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 7. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 9. 2008
  • Vedúci: prof. MUDr. Vladimír Palyza, CSc., RNDr. Bořivoj Vojtěšek, DrSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masaryk University

Faculty of Medicine

Doctoral programme / odbor:
General Medicine / Medical Chemistry and Biochemistry

Práce na příbuzné téma