Bc. Matej Forgáč

Bakalářská práce

Biosensor pro point-of-care stanovení laktátu

Biosensor for point-of-care assay of lactate
Abstract:
In this Bachelor 's thesis I focus on biosensors for point-of-care assay of lactate. The point-of-care devices perform sample analysis on-site and enable immediate evaluation. In the theoretical part, I will describe the composition of the biosensor, familiarize the reader with point-of-care devices and their application. I will focus on the question, why it is good to measure lactate. In the practical …více
Abstract:
V tejto bakalárskej práci sa venujem prístroju point-of-care pre laktát. Point-of-care prístroje vykonávajú analýzu vzorku na mieste potreby a umožňujú okamžité vyhodnotenie. V teoretickej časti budem popisovať zloženie biosenzoru, oboznámim čitateľa s prístrojmi point-of-care a s ich uplatnením. Ďalej sa zameriam na otázku prečo je dobré merať laktát. V praktickej časti sa pokúsim naskriptovať ukladanie …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 6. 2019
  • Vedoucí: doc. RNDr. Petr Skládal, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Biochemie / Biochemie

Práce na příbuzné téma