Ivana DANIELOVÁ

Bachelor's thesis

Zvládání kázně ve vztahu učitel - žák a žák - učitel

Management discipline in the teacher - student and student - teacher
Abstract:
V této práci se zabývám problematikou zvládání kázně, jak na ni nahlížejí učitelé a žáci základní školy. V teoretické práci se snažím shrnout dostupné informace o kázni ve školách a jejím zvládání. Vliv doby, vývoje společnosti, výchovně vzdělávacího systému i výchovy v rodině.
Abstract:
In this paper we consider the problem of managing discipline as her perceptions teachers and pupils of primary school. The theoretical work I try to summarize available information on discipline in schools and its management. The influence of time, the development of society, the educational system and family upbringing.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 24. 4. 2014
Accessible from:: 24. 4. 2014

Thesis defence

 • Supervisor: Doc. Mgr. Štefan Chudý, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

DANIELOVÁ, Ivana. Zvládání kázně ve vztahu učitel - žák a žák - učitel. Olomouc, 2014. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Pedagogická fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 24.4.2014

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
 • Soubory jsou od 24. 4. 2014 dostupné: světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Pedagogická fakulta
 
Name
Posted by
Uploaded/Created
Rights
Theses t40g5j t40g5j/2
24. 4. 2014
Folders
Files
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Marklová, E.
24. 4. 2014
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.