Theses 

Zvládání kázně ve vztahu učitel - žák a žák - učitel – Ivana DANIELOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Ivana DANIELOVÁ

Bakalářská práce

Zvládání kázně ve vztahu učitel - žák a žák - učitel

Management discipline in the teacher - student and student - teacher

Anotace: V této práci se zabývám problematikou zvládání kázně, jak na ni nahlížejí učitelé a žáci základní školy. V teoretické práci se snažím shrnout dostupné informace o kázni ve školách a jejím zvládání. Vliv doby, vývoje společnosti, výchovně vzdělávacího systému i výchovy v rodině.

Abstract: In this paper we consider the problem of managing discipline as her perceptions teachers and pupils of primary school. The theoretical work I try to summarize available information on discipline in schools and its management. The influence of time, the development of society, the educational system and family upbringing.

Klíčová slova: Kázeň, zvládání kázně, kázeňské problémy

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2014
  • Zveřejnit od: 24. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Doc. Mgr. Štefan Chudý, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 24.4.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 24. 4. 2014 dostupné: světu
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Pedagogická fakulta

Jak správně citovat práci

DANIELOVÁ, Ivana. Zvládání kázně ve vztahu učitel - žák a žák - učitel. Olomouc, 2014. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Pedagogická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 25. 3. 2019 02:46, 13. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz