MUDr. Bc. Markéta Ingrová

Bakalářská práce

Tuberkulóza, rozdíly mezi klinickou laboratorní diagnostikou a paleopatologickou diagnostikou

Tuberculosis differences between clinical laboratory diagnostics and diagnostics in paleopathology
Anotace:
Tuberkulóza se řadí mezi infekční onemocnění, která jsou celosvětově natolik rozšířena, že lze hovořit o jejich pandemii. K detekci probíhající či latentní formy tuberkulózy slouží klinická laboratorní diagnostika, jejímž základem je mikroskopické vyšetření vzorků a jejich kultivace. Nové možnosti nabízejí molekulárně genetické metody. Umožňují rychlé a přesné určení kmene mykobakterií. Změny, které …více
Abstract:
Tuberculosis is among the infectious diseases that are spread globally so that we can talk about the pandemic. The detection of ongoing or latent form of tuberculosis is a clinical diagnostics laboratory, which is based on microscopic examination of samples and their cultivation. New possibilities offered by molecular genetic methods. They allow fast and accurate determination of the strain of mycobacteria …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 6. 2012
  • Vedoucí: doc. RNDr. Eva Drozdová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Biologie / Buněčná a molekulární diagnostika