Karolína Koláčná

Diplomová práce

Český jazyk v komunikaci jedinců se sluchovým postižením - zájmena

Czech in communication of auditory handicaped - pronouns
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na problematiku českého jazyka v komunikaci jedinců se sluchovým postižením. V praktické části zjišťujeme úroveň schopnosti užívat zájmena (osobní a přivlastňovací) v mluveném a psaném projevu sluchově postižených. Navrhli jsme a zpracovali názorný materiál k tomuto tématu, který je samostatnou přílohou k práci
Abstract:
The diploma thesis focuses on the problems of the Czech language in the communication of individuals with the auditory handicapped. In the practical part we draw attention to the level of the ability to use pronouns (personal and possessive) in the spoken and written language of the auditory handicapped. We proposed and worked out an illustrative material comprising this topic which is the separate …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 3. 2009

Obhajoba závěrečné práce

 • Obhajoba proběhla 26. 5. 2009
 • Vedoucí: Eva Souralová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 30. 3. 2010 dostupné: světu

Univerzita Palackého

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Speciální pedagogika / Učitelství českého jazyka pro 2. stupeň základních škol a speciální pedagogika

 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses t420yg t420yg/2
28. 4. 2009
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Nejezchleba, O.
13. 4. 2010
Nejezchleba, O.
14. 4. 2010
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.