Jindřich Kyjovský

Diplomová práce

Pokročilá emisní analýza vznětových a zážehových motorů

Advanced Emission Analysis of Diesel and Petrol Engines
Anotace:
Tato práce se zabývá teoretickým rozborem emisních složek a praktickým měřením exhalací zážehových a vznětových motorů. U zážehových motorů jsou porovnávány vozidla s/bez katalyzátoru. U vznětových motorů jsou porovnávány kouřivosti vozidel s/bez DPF. Na měřených vozidlech jsou způsobovány různé disfunkce motoru, které mohou mít vliv na exhalace a v běžném provozu mohou nastat. V pokročilé emisní analýze …více
Abstract:
This diploma thesis deals with theoretical analysis of emission components and practical measurements of petrol and diesel engines emissions. For petrol engines, vehicles with and without catalyst are compared. For diesel engines, vehicles with and without DPF are compared by volume of smoke. Measured vehicles suffer from a variety of motor dysfunctions, which may affect the emission during normal …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2014
  • Vedoucí: Petr Šimoník
  • Oponent: Aleš Havel

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Univerzitní studijní programy

Magisterský studijní program / obor:
Mechatronika / Automobilová elektronika