Bc. Karel Jícha

Diplomová práce

Zavedení ERP systému v podniku

ERP system implementation in a company
Anotace:
Předmětem diplomové práce „Zavedení ERP systému v podniku“ je analýza dopadů zavedení ERP systému v podniku kategorie SME (small and medium enterprise) na klíčové procesy společnosti. Podnikové procesy jsou mapovány z hlediska současného stavu, který je zásadní pro výběr systémů a zhodnocení přínosů. Autor v práci zkoumá dostupná řešení a proces implementace zejména ze strany přínosu řešení pro klíčové …více
Abstract:
The goal of the thesis: “ERP System Implementation” is to analyze consequences of ERP system implementation in a SME (small and medium enterprise) company on key business processes. Current state of these processes, which is key for system selection and benefit analysis, is mapped. Writer examines available solutions and implementation process while focused on benefits of implementation for key business …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 2. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2016
  • Vedoucí: Ing. Ondřej Částek, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Jaromír Skorkovský, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta