Kateřina Klimentová

Bakalářská práce

Kriminalita a delikvence dětí a mládeže v dlouhém 19. století a pokusy o její řešení

Criminality and Delinquency of Children and Youth in the 19th Century and Attempts to Solve it
Anotace:
Práce se zabývá dětskou kriminalitou a způsoby jejího řešení v 19. století. Přibližuje historii tohoto tématu, jak se vyvíjel pohled na trestní odpovědnost dětí a mládeže napříč stoletími. Popisuje trestné činy páchané mladými delikventy a zároveň líčí řešení těchto přečinů. Nedílnou součástí je i historie zakládání nápravných zařízení a popis fungování polepšoven.
Abstract:
The thesis is focoused on the child crime and the ways of its solution of the century. The history of this topic, how it evolved perspective on the criminal responsibility of children and youth across the centuries. Describes the offences committed by young offenders,and at the same time depicts the solution of children´s crimes. An integral part of the history of the establishment and functioning …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 6. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 8. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Martina Halířová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Klimentová, Kateřina. Kriminalita a delikvence dětí a mládeže v dlouhém 19. století a pokusy o její řešení. Pardubice, 2016. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická

Univerzita Pardubice

Fakulta filozofická

Bakalářský studijní program / obor:
Historické vědy / Kulturní dějiny

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.