MVDr. Eva Dražanová, Ph.D.

Disertační práce

Structural and functional alterations of the brain induced by antipsychotic treatment, as detected in animal models of schizophrenia

Structural and functional alterations of the brain induced by antipsychotic treatment, as detected in animal models of schizophrenia
Anotace:
Úvod: Schizofrenie je závažné psychiatrické onemocnění, které způsobuje řadu funkčních a strukturálních změn v mozku pacienta. Bohužel i chronická léčba antipsychotiky způsobuje změny tohoto charakteru. Proto kombinace animálních modelů schizofrenie s antipsychotickou léčbou je jednou z možností výzkumu vznikajících mozkových změn separátně. Metody: Pro vyhodnocení prokrvení oblastí mozku relevantních …více
Abstract:
Background: Schizophrenia is a debilitating mental illness resulting in multiple structural and functional brain changes. Moreover, chronic antipsychotic treatment induces both functional and structural brain changes. Animal models of schizophrenia-like phenotype in combination with antipsychotic treatment seem to be a promising tool in the investigation of these phenomena. Methods: Using 9.4 T Bruker …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 8. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 10. 2019
  • Vedoucí: MUDr. Jana Pistovčáková, Ph.D.
  • Oponent: prof. MUDr. Eva Češková, CSc., Ing. Peter Latta, PhD., RNDr. Karel Valeš, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta