Theses 

Moravskoslezský dům pro umění a kulturu – Pavla Magrlová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Pavla Magrlová

Diplomová práce

Moravskoslezský dům pro umění a kulturu

Moravian-Silesian Cultural and Art Center

Anotace: Práce se zabývá řešením prostoru náměstí Dr. E. Beneše společně s návrhem objektu Moravskoslezského domu pro umění a kulturu v Ostravě. Způsob umístění vychází z historických poznatků daného místa a dále reaguje na současný stav o požadavky na řešení tohoto území. Zejména řeší pěší vztahy od areálu Karoliny do centra města přes zadané území. Vlastní řešený objekt bude mít charakter veřejného hudebního sálu a dalších prostorů hudebně dramatické laboratoře, a to jako zařízení pro múzické zaměření vysoké školy využívané hojně i veřejností.

Abstract: The diploma work deals with the square of Dr. E. Benes, along with the Moravian house design facility for art and culture in Ostrava. The location is based on historical knowledge of the site and meets the needs and requirements of current state of the area. In particular the design addresses the relationship of the pedestrian area from Carolina district to the city center over the specified territory. The custom design of the building will have a creative character about it, for use as a public music hall or drama room, which can be used frequently by the local high school or by the public.

Klíčová slova: Dům pro umění a kulturu Náměstí Dr.E.Beneše, Ostrava Veřejné prostranství Hudebně divadelní scéna

Keywords: Cultural, and, Art, Center, Square, Dr., E., Beneše, Public, spaces, Music, , theatre, hall, scene

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2011
  • Vedoucí: Petr Hrůša
  • Oponent: Vít Zenkl

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 4. 2019 08:15, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz