Bc. Kateřina Vítková

Diplomová práce

Economic aspects of the cultivation of bird cherries (Prunus avium / L./ L.) with respect to the conditions of the Natural Forest Areas 30 - Drahanská vrchovina and 35 - South Moravia

Ekonomické aspekty pěstování třešně ptačí (Prunus avium /L./ L.) s ohledem na podmínky Přírodních lesních oblastí 30 – Drahanská vrchovina a 35 – Jihomoravské úvaly
Anotace:
Diplomová práce se zabývá ekonomickými aspekty pěstování třešně ptačí (Prunus avium L.) v přírodní lesní oblasti 30 – Drahanská vrchovina a 35 – Jihomoravské úvaly. Součástí práce je zhodnocení stavu na trhu dřívím třešně ptačí v České republice a vytvoření návrhu na zakládání a výchovu porostů s třešní ptačí. Hlavními podklady pro zpracování práce byly Oblastní práce rozvoje lesa a Oblastní lesnicko …více
Abstract:
The diploma thesis is deals with the economic aspects of the cultivation of Wild Cherry (Prunus avium L.) in the natural forest area 30 – Drahans´s upland and 35 – South Moravia´s ravines. Part of the thesis is an evaluation of the state of the Wild Cherry wood market in the Czech republic and creation of the proposal for foundation and upbringing of Wild Cherry stands. The main documents for the work …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Kateřina Holušová, Ph.D. Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta

Mendelova univerzita v Brně

Lesnická a dřevařská fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Lesní inženýrství / Lesní inženýrství

Práce na příbuzné téma

Všechny práce