Adéla HOŘÍNKOVÁ

Diplomová práce

System polskiego szkolnictwa w Polsce, Czechach i Stanach Zjednoczonych

Polish System of Education in Poland, Czech republic and USA
Abstract:
The main purpose of this thesis is to introduce the Polish educational system in Czech Republic and the United States; and its comparison to the Polish national education. The important and integral parts of the edification are the events and social changes made over time. Therefore the main part of my thesis is devoted to the history and development of the Polish educational system in named states …více
Abstract:
Hlavním cílem této práce je představení systému národnostního školství v České Republice a Spojených Státech Amerických a jeho porovnání se systémem polského národního školství. Důležitou a nedílnou součástí osvěty jsou historické události a společenské změny, ke kterým v průběhu dějin docházelo. Proto je velká část mé práce zasvěcena historii a vývoji polského školství v uvedených státech. Také se …více
 
 
Jazyk práce: portugalština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2010
Zveřejnit od: 15. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2010
  • Vedoucí: PhDr. Jiří Muryc, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HOŘÍNKOVÁ, Adéla. System polskiego szkolnictwa w Polsce, Czechach i Stanach Zjednoczonych. Ostrava, 2010. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 15.4.2010

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 15. 4. 2010 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Filozofická fakulta