Bc. Lucie Zemanová

Bakalářská práce

Hypermetropie a myopie: specifika refrakčních vad

Hypermetropia and myopia: refractive error specifics
Anotace:
V úvodní části bakalářské práce jsem uvedla stručnou anatomii oka, parametry vyplývající z Gullstrandova schematického modelu oka, dále zde popisuji základní pojmy, vývoj, výskyt, rozdělení a příčiny vzniku refrakčních vad. V druhé části jsem se především zaměřila na charakteristické znaky jednotlivých sférických a asférických refrakčních vad. Myopii (krátkozrakost), hypermetropii (dalekozrakost), …více
Abstract:
In the first part of the thesis I introduced a brief anatomy of the eye, resulting parameters of Gullstrand's schematic eye model, further describe here the basic concepts, development, occurrence, distribution and causes of refractive errors. The second part, I mainly focused on the characteristics of individual spherical and aspherical refractive errors. Myopia (nearsightedness), hyperopia (farsightedness …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Matěj Skrbek, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jitka Krasňanská, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta