Mgr. Bc. Max Kubát

Master's thesis

Basel III - analýza dopadů na banky v EU

Basel III - analysis of impacts on banks in EU
Abstract:
Cílem diplomové práce je analýza pravidel třetí basilejské kapitálové dohody (Basel III) a jejích dopadů na evropské banky. Práce svým zaměřením reaguje na největší změnu regulatorních pravidel současnosti, která probíhá ve vůči bankám kritickém společenském kontextu. V teoretické části se zaměřuje na důkladný rozbor zdůvodnění a cílů regulace, včetně příslušných protiargumentů a stanovisek ve prospěch …more
Abstract:
The aim of this diploma thesis is to analyze the third Basel Capital Accord (Basel III) requirements and their impacts on European banks. The thesis focus responds to the most significant contemporary change of regulatory requirements, which is set in, against banks, critical social context. The theoretical part is focused on thorough analysis of regulation justification and its goals, including relevant …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 15. 4. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 3. 6. 2013
  • Supervisor: Ing. Naďa Blahová, Ph.D.
  • Reader: doc. Ing. Jaroslav Brada, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní