Bc. Erika Vasiľková

Master's thesis

Dopady regulácií na trh spotrebiteľských úverov na bývanie

Dopady regulací na trh spotřebitelských úvěrů na bydlení
Abstract:
Diplomová práce se zabývá rostoucí poptávkou domácností po hypotečních úvěrech, které podporují růst cen na realitním trhu. V důsledku toho dochází k nárůstu systémového rizika, které naruší finanční stabilitu. Pomocí regresní analýzy panelových dat je zjišťována efektivnost makroobezřetnostních nástrojů na růst poptávky po hypotečních úvěrech. Za vysvětlovanou proměnnou byl zvolen růst hypotečních …more
Abstract:
The diploma thesis deals with an increasing demand for real estate loans, which support the increase of prices on the housing market. As a consequence of this, systemic risk grows, which causes that financial stability is unstable. By means of regressive analysis of panel data we try to find out the efficacy of macro-prudential tolls on increasing demand for real estate loans. Increase of real estate …more
Abstract:
Diplomová práca sa zaoberá rastúcim dopytom domácnosti po hypotekárnych úveroch, ktoré podporujú rast cien na realitnom trhu. V dôsledku toho dochádza k nárastu systémového rizika, ktoré narúša finančnú stabilitu. Pomocou regresnej analýzy panelových dát je zisťovaná efektívnosť makroprudenciálnych nástrojov na rast dopytu po hypotekárnych úveroch. Za vysvetľovanú premenu bol zvolený rast hypotekárnych …more
 
 
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 16. 5. 2018

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Petr Toman, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta

Mendel University in Brno

Faculty of Business and Economics

Master programme / field:
Economic policy and administration / Finance and Investment Management