Mgr. Bc. Tereza Navarová

Bakalářská práce

Česko-německé vztahy v brněnském tisku v roce 1945 (duben - září)

Czech-German relations in Brno's local press in 1945 (April - September)
Anotace:
Práce se pokouší vystihnout obraz česko-německých vztahů skrze optiku brněnského poválečného tisku, konkrétně čtyř deníků, které v poválečné době měly povolení vycházet. V první části práce podává základní přehled dějinných událostí, které česko-německé vztahy v Brně ovlivnily. Druhá část je zaměřena na analýzu vybraných významných událostí skrze novinové články. Poslední část práce se zabývá tematickou …více
Abstract:
The thesis attempts to capture an image of Czech-German relations through the analysis of Brno's post-war press, specifically the four journals whose publishing was permitted. In the first part, the thesis presents a basic overview of historical events that influenced Czech-German relations in Brno. The second part is focused on analysing selected important events through articles in the press. The …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 7. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 9. 2013
  • Vedoucí: Mag. phil. Adrian Portmann, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta