Martin Daňhel

Bakalářská práce

Technologický postup pro provádění stropu bytového domu

Technological Process of Implementation of ceiling of the Residential Building
Anotace:
DAŇHEL, M., Technologický postup pro provádění stropu bytového domu. Ostrava 2018. Bakalářská práce. Vysoká škola Báňská – Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, Katedra pozemního stavitelství. Vedoucí bakalářské práce Ing. Eva Machovčáková, Ph.D. Cílem bakalářské práce je zpracovat stavebně-technologický postup pro provádění konstrukce stropu. Obsahem bakalářské práce je průvodní zpráva, …více
Abstract:
The goal of this bachelor thesis is the processing of implementation of ceiling of residential building of the specific object. The bachelor's thesis is an accompanying report, technical report, situation, foundation, excavations, floor plans, cut, roof ground plan, views, technological progress of the ceiling, time schedule, budget of the part described
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2018
  • Vedoucí: Eva Machovčáková

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava