Hana Mikušová

Bachelor's thesis

Komparácia dane z príjmov fyzických osôb Slovenskej a Českej republiky

Komparace daně z příjmů fyzických osob Slovenské a České republiky
Anotácia:
Bakalářská práce se zabývá komparací daně z příjmů fyzických osob Slovenské a České republiky. První kapitola popisuje vývoj této daně v obou zemích a jejich harmonizaci. Druhá kapitola rozebírá daň z příjmů fyzických osob na Slovensku, její jednotlivé dílčí základy daně a slevy. Třetí kapitola je věnována české dani z příjmů fyzických osob a podobně jako druhá, rozebírá daň po jednotlivých dílčích …viac
Abstract:
The bachelor thesis deals with the comparison of personal income tax of Slovak and Czech Republic.The first chapter describes the development of this tax in both countries and their harmonization. The second chapter analyzes the personal income tax in Slovakia, its partial tax bases and tax credits. The third chapter is devoted to the Czech personal income tax and similarly to the second, it analyzes …viac
Abstract:
Bakalárska práca sa zaoberá komparáciou dane z príjmov fyzických osôb Slovenskej a Českej republiky. Prvá kapitola popisuje vývoj tejto dane v oboch krajinách a ich harmonizáciu. Druhá kapitola rozoberá daň z príjmov fyzických osôb na Slovensku, jej jednotlivé čiastkové základy dane a zľavy. Tretia kapitola je venovaná českej dani z príjmov fyzických osôb a podobne ako druhá, rozoberá daň po jednotlivých …viac
 
 
Jazyk práce: Slovak
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 1. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2019
  • Vedúci: Lucie Kábelová
  • Oponent: Alena Vančurová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/77793