Bc. Martina Kubátová

Diplomová práce

Sexuální dospívání žáků a další faktory ovlivňující jejich zdravý životní styl.

Sexual maturation and other factors affecting their healthy lifestyles.
Anotace:
Diplomová práce pojednává o zdravém životním stylu žáků základních škol. Teoretická část vymezuje faktory ovlivňující zdravý životní styl žáků. Podrobněji se zaměřuje na výchovu sexuálního dospívání, metodické pojetí této problematiky v RVP či ŠVP konkrétních škol. Praktická část prostřednictví empirického šetření u žáků zjišťuje, zda shledávají pedagoga za odborníka v daném oboru, zda je sexuální …více
Abstract:
The thesis discusses the healthy lifestyle of elementary school students, especially then, on sexual maturation. The theoretical part defines the factors affecting the healthy lifestyle of students and individual factors breaks down into chapters. The practical part is focused on whether it is in elementary school devoted sufficient time for the teaching of sex education. Furthermore, if teachers are …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 5. 2017
  • Vedoucí: Ing. Pavla Stejskalová
  • Oponent: prof. Ing. Dušan Vičar, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta