Theses 

Sexuální dospívání žáků a další faktory ovlivňující jejich zdravý životní styl. – Bc. Martina Kubátová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Zmeniť agendu. Adresa v ISe:

Zpět na vyhledávání

Bc. Martina Kubátová

Master's thesis

Sexuální dospívání žáků a další faktory ovlivňující jejich zdravý životní styl.

Sexual maturation and other factors affecting their healthy lifestyles.

Anotácia: Diplomová práce pojednává o zdravém životním stylu žáků základních škol. Teoretická část vymezuje faktory ovlivňující zdravý životní styl žáků. Podrobněji se zaměřuje na výchovu sexuálního dospívání, metodické pojetí této problematiky v RVP či ŠVP konkrétních škol. Praktická část prostřednictví empirického šetření u žáků zjišťuje, zda shledávají pedagoga za odborníka v daném oboru, zda je sexuální výchově věnováno dostatek času, jakou metodu a formu výuky žáci upřednostňují. Dále ověřuje, zda mají žáci základní přehled dané problematiky.

Abstract: The thesis discusses the healthy lifestyle of elementary school students, especially then, on sexual maturation. The theoretical part defines the factors affecting the healthy lifestyle of students and individual factors breaks down into chapters. The practical part is focused on whether it is in elementary school devoted sufficient time for the teaching of sex education. Furthermore, if teachers are adequately trained in the field. Selecting appropriate methods and forms of sex education in elementary school. Everything is judged from the perspective of students.

Kľúčové slová: Sexualita, žák, sexuální výchova, ŠVP, RVP, návykové látky, zdravá výživa. Sexuality, sex education, addictive substances, healthy food.

Jazyk práce: Czech

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 5. 2017
  • Vedúci: Ing. Pavla Stejskalová
  • Oponent: prof. Ing. Dušan Vičar, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta


Hore | Aktuálny dátum a čas: 22. 7. 2019 18:16, 30. (párny) týždeň

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz