Theses 

Aktivní zákazník: Jak může vhodně motivovaný uživatel pomoci ušetřit – Vladimír Baláž

česky | in English | slovensky

Agenda:
Zmeniť agendu. Adresa v ISe:

Zpět na vyhledávání

České vysoké učení technické v Praze

Celoškolská pracoviště (studium mimo fakulty)

Master programme / odbor:
Active customer: How an appropriately motivated user can save costs

Vladimír Baláž

Master's thesis

Aktivní zákazník: Jak může vhodně motivovaný uživatel pomoci ušetřit

Anotácia: Diplomová práce se zabývá tématem gamifikace s propojením na relevantní poznatky z oborů psychologie a interakčního designu. Cílem této práce je navrhnout a připravit řešení pomocí gamifikace pro českou firmu v oblasti systému sdílených kol, popsat průběh implementace gamifikace a zhodnotit průběh gamifikace. Následuje vyhodnocení efektivity aplikovaného řešení a přínos pro firmu. Práci uzavírá diskuze nad limity výsledného řešení, prostorem pro zlepšení a implikacemi pro budoucí koncepty gamifikace v oboru.

Abstract: Master thesis focuses on the topic of gamification; linked to relevant findings in the fields of psychology and interaction design. Goal of this thesis is to design an implementation of a gamification solution for a Czech bike sharing company, to describe the process of the gamification implementation and to evaluate it. Nextly, applied solution’s efficiency is evaluated and positive contributions to the company are assessed. Thesis is concluded with a discussion on applied concept’s limitations and possible improvements, and implications for future concepts of gamification in related fields are drawn.

Kľúčové slová: Gamifikace, herní prvky, motivace, interakční design, testování konceptu, systém sdílených kol, Gamification, game elements, motivation, interaction design, concept testing, bikesharing

Jazyk práce: Czech

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 8. 2018

Obhajoba závěrečné práce

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty


Hore | Aktuálny dátum a čas: 23. 7. 2019 00:55, 30. (párny) týždeň

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz