Pavel PETRILÁK

Bachelor's thesis

Využití reverzní osmózy pro průmyslovou výrobu demineralizované vody

Utilization of reversible Osmosis for Production of demineralized Water
Abstract:
V dané práci jsem se rozhodl porovnat náklady potřebné na výrobu demineralizované vody pro napájení parovodního okruhu tepelné elektrárny. Porovnával jsem starý provoz chemické úpravny vod, kde je demineralizovaná voda vyráběna pouze pomocí demineralizačních linek, a modernizovaný provoz, kde je před demineralizačními linkami vybudována stanice reverzní osmózy. Porovnání se týká nákladů na tzv. provozní …more
Abstract:
In the work, I decided to compare the costs necessary to produce demineralised water for the power steam-water circuit of the power plant. I compared the old operation of the chemical water treatment plant where demineralized water is produced only by demineralization lines, and the modernized operation, where there is built a station of reverse osmosis before the demineralization lines.This comparing …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 27. 9. 2013
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Miroslav Richter, Ph.D., EUR ING

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

PETRILÁK, Pavel. Využití reverzní osmózy pro průmyslovou výrobu demineralizované vody. Ústí nad Labem, 2013. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta životního prostředí

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta životního prostředí

JAN EVANGELISTA PURKYNĚ UNIVERSITY IN ÚSTÍ NAD LABEM

Faculty of the Environment

Bachelor programme / field:
Engineering ecology / Environmental Protection in the Industry

Theses on a related topic