Pavel PETRILÁK

Bachelor's thesis

Využití reverzní osmózy pro průmyslovou výrobu demineralizované vody

Utilization of reversible Osmosis for Production of demineralized Water
Anotácia:
V dané práci jsem se rozhodl porovnat náklady potřebné na výrobu demineralizované vody pro napájení parovodního okruhu tepelné elektrárny. Porovnával jsem starý provoz chemické úpravny vod, kde je demineralizovaná voda vyráběna pouze pomocí demineralizačních linek, a modernizovaný provoz, kde je před demineralizačními linkami vybudována stanice reverzní osmózy. Porovnání se týká nákladů na tzv. provozní …viac
Abstract:
In the work, I decided to compare the costs necessary to produce demineralised water for the power steam-water circuit of the power plant. I compared the old operation of the chemical water treatment plant where demineralized water is produced only by demineralization lines, and the modernized operation, where there is built a station of reverse osmosis before the demineralization lines.This comparing …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 9. 2013
Zverejniť od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: Ing. Miroslav Richter, Ph.D., EUR ING

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PETRILÁK, Pavel. Využití reverzní osmózy pro průmyslovou výrobu demineralizované vody. Ústí nad Labem, 2013. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta životního prostředí

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta životního prostředí

JAN EVANGELISTA PURKYNĚ UNIVERSITY IN ÚSTÍ NAD LABEM

Faculty of the Environment

Bachelor programme / odbor:
Engineering ecology / Environmental Protection in the Industry

Práce na příbuzné téma