Yuliya Ibragimova

Diplomová práce

New Methods in Human Resources Management

Nové metody v oblasti managementu lidských zdrojů
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá vztahem mezi spokojeností zaměstnanců a použiváním nových metod HR managementu, především pak coachingu a talent managementu. V teoretické části práce je také diskutován vztah mezi spokojeností zaměstanců a výkonností firem, neboť je průkazné, že právě spokojenost zaměstnanců má výrazný dopad na hospodaření firem. Cílem práce je odvození vztahu mezi použítím nových metod …více
Abstract:
This diploma thesis concentrates on relationship between employee satisfaction and usage of new methods in Human Resources Management, particularly coaching and talent management. As employee satisfaction becomes one of the most important sources of influence on company's performance, it is also discussed in the theoretical background the relationship between employee satisfaction and company performance …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 6. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 5. 2015
  • Vedoucí: Vladimíra Khelerová
  • Oponent: Zdeněk Vojtíšek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/44844