Theses 

New Methods in Human Resources Management – Yuliya Ibragimova

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Yuliya Ibragimova

Diplomová práce

New Methods in Human Resources Management

Nové metody v oblasti managementu lidských zdrojů

Anotace: Tato diplomová práce se zabývá vztahem mezi spokojeností zaměstnanců a použiváním nových metod HR managementu, především pak coachingu a talent managementu. V teoretické části práce je také diskutován vztah mezi spokojeností zaměstanců a výkonností firem, neboť je průkazné, že právě spokojenost zaměstnanců má výrazný dopad na hospodaření firem. Cílem práce je odvození vztahu mezi použítím nových metod HR managementu (coaching a talent managemement) a spokojeností zaměstnanců. Práce se skládá ze čtyř kapitol. První dvě kapitoly "Measurement Systems in an Organization" a "Methods in HR Management" jsou teoretickou částí, která je nutným metodologickým minimem pro splnění hlavního výzkumného cíle. Třetí kapitola se věnuje samotnému výzkumu. Zaměstnanci pěti společností v Rusku (mezi společnosti jsou zařázené jak ty, co používají coaching nebo talent management v oblasti HR, tak i ty, co nepoužívají ani jednu z těchto dvou metod) jsou testováni z hlediska spokojenosti. V poslední kapitole jsou porovnávány výsledky výzkumu s teoritickými předpoklady. Práce rovněž poskytuje konkrétní doporučení jednotlivým firmám.

Abstract: This diploma thesis concentrates on relationship between employee satisfaction and usage of new methods in Human Resources Management, particularly coaching and talent management. As employee satisfaction becomes one of the most important sources of influence on company's performance, it is also discussed in the theoretical background the relationship between employee satisfaction and company performance. The goal of the thesis is to find relationship between usage of new HRM methods (coaching and talent management) and employee satisfaction. The thesis has four chapters. First two chapters "Measurement Systems in an Organization" and "Methods in HR Management" set a theoretical background for the research. The third chapter concentrates on the research itself: employees of five Russian companies both with and without coaching and talent management, are tested. In the last chapter are compared research outcomes and theoretical approach, as well as, recommendations are given.

Klíčová slova: talent management, spokojenost zaměstnanců, měření výkonnosti, HR metody, coaching, ruské firmy

Keywords: talent management, coaching, employee satisfaction, Russian companies, HR methods, performance measurement

Jazyk práce: angličtina

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 5. 2015
  • Vedoucí: Vladimíra Khelerová
  • Oponent: Zdeněk Vojtíšek

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/44844

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 4. 2019 08:38, 16. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz