Yuliya Ibragimova

Master's thesis

New Methods in Human Resources Management

Nové metody v oblasti managementu lidských zdrojů
Abstract:
Tato diplomová práce se zabývá vztahem mezi spokojeností zaměstnanců a použiváním nových metod HR managementu, především pak coachingu a talent managementu. V teoretické části práce je také diskutován vztah mezi spokojeností zaměstanců a výkonností firem, neboť je průkazné, že právě spokojenost zaměstnanců má výrazný dopad na hospodaření firem. Cílem práce je odvození vztahu mezi použítím nových metod …more
Abstract:
This diploma thesis concentrates on relationship between employee satisfaction and usage of new methods in Human Resources Management, particularly coaching and talent management. As employee satisfaction becomes one of the most important sources of influence on company's performance, it is also discussed in the theoretical background the relationship between employee satisfaction and company performance …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 23. 6. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 20. 5. 2015
  • Supervisor: Vladimíra Khelerová
  • Reader: Zdeněk Vojtíšek

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/44844