Ing. Pavla Táborská

Diplomová práce

Krizový management a jeho použití v praxi

Crisis management and its implementation in the company
Anotace:
Předmětem diplomové práce „Krizový management a jeho použití v praxi“ je zhodnocení krize v podniku FOR G, s.r.o. První část je zaměřena na výklad teoretických východisek týkajících se podniku, podnikové krize, krizového managementu a finanční analýzy. Druhá část se zabývá charakteristikou krize a krizového managementu daného podniku. V další části je pomocí ukazatelů finanční analýzy zhodnocena současná …více
Abstract:
Theme of diploma thesis „Crisis management and its implementation in company” is evolution of FOR G’s crisis. First part is focused on theoretical basis of company, company's crisis, crisis management and financial analysis. Second part is targeted on characteristic of FOR G’s crisis and crisis management. In the next part there are evaluations of current financial situation in the company by indexes …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 1. 2013
  • Vedoucí: Ing. Viliam Záthurecký, MBA
  • Oponent: doc. Ing. Petr Pirožek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management