Ing. Pavla Táborská

Master's thesis

Krizový management a jeho použití v praxi

Crisis management and its implementation in the company
Abstract:
Předmětem diplomové práce „Krizový management a jeho použití v praxi“ je zhodnocení krize v podniku FOR G, s.r.o. První část je zaměřena na výklad teoretických východisek týkajících se podniku, podnikové krize, krizového managementu a finanční analýzy. Druhá část se zabývá charakteristikou krize a krizového managementu daného podniku. V další části je pomocí ukazatelů finanční analýzy zhodnocena současná …more
Abstract:
Theme of diploma thesis „Crisis management and its implementation in company” is evolution of FOR G’s crisis. First part is focused on theoretical basis of company, company's crisis, crisis management and financial analysis. Second part is targeted on characteristic of FOR G’s crisis and crisis management. In the next part there are evaluations of current financial situation in the company by indexes …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 27. 4. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 22. 1. 2013
  • Supervisor: Ing. Viliam Záthurecký, MBA
  • Reader: doc. Ing. Petr Pirožek, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masaryk University

Faculty of Economics and Administration

Master programme / field:
Economy and Management / Business Management