Theses 

Konkurenceschopnost podniku z hlediska finančního řízení – Ing. Petra Čeloudová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Ing. Petra Čeloudová

Diplomová práce

Konkurenceschopnost podniku z hlediska finančního řízení

Enterprises’ competitiveness in terms of financial management

Anotace: Tato diplomová práce se zabývá konkurenceschopností podniku z hlediska finančního řízení a jejím předmětem je analýza finančních vnitropodnikových dokumentů. V teoretické části je popsáno téma konkurenceschopnost podniku, postup finanční analýzy a Porterovy analýzy 5-ti konkurenčních sil. V praktické části je zvolená metodika využita v podniku Agrovýkup a.s. Vypracovaná finanční analýza je doplněna o faktory Porterovy analýzy. Praktickou část uzavírá SWOT analýza, shrnutí finanční situace a dílčí doporučení pro sledovaný podnik.

Abstract: This thesis deals with the competitiveness of enterprises in terms of financial management and its purpose is to analyze the internal financial documents. The theoretical part describes the topic of business competitiveness, financial analysis, process analysis and Porter's Five Forces Analysis. The practical part of the chosen methodology used in the enterprise and Agrovýkup. Preparing the financial analysis is supplemented by factors of Porter's analysis. The practical part closed SWOT analysis, the summary of the financial situation and individual recommendations for the reference firm.

Klíčová slova: konkurenceschopnost, finanční řízení, finanční analýza, Porterova analýza 5-ti konkurenčních sil, SWOT analýza, competitiveness, financial management, financial analysis, Porter’s Five Forces Analysis, SWOT analysis

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2011
  • Vedoucí: Ing. Viliam Záthurecký, MBA
  • Oponent: doc. Ing. Bc. Petr Suchánek, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 5. 2019 05:57, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz