Miriam VELÍNSKÁ

Diplomová práce

E-learning českého jazyka pro 9. ročník ZŠ

E-learning of Czech language for the 9th grade of basic school
Anotace:
V diplomové práci se autorka zabývá problematikou E-learningu a možnostmi jeho využití v předmětu český jazyk pro 9. ročník ZŠ. Cílem je vytvoření vlastních e-learningových kurzů v LMS Moodle a jejich ověření v praxi. Před vytvořením vlastních kurzů byla shromážděna odborná literatura k danému tématu a vymezeny výukové cíle českého jazyka pro 9. ročník. Následovala analýza učebnic pro 9. ročník ZŠ …více
Abstract:
The author deals with E-learning and the possibilities of its application in subject of Czech language for the 9th grade in elementary schools in this Diploma thesis. The aim is creation of E-learning courses in LMS Moodle and their validation in practice. At the beginning of creation of the courses specialized literature related to the given topic was gathered and educational objectives in Czech language …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 8. 2011
Zveřejnit od: 1. 1. 2099

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 8. 2011
  • Vedoucí: PhDr. Marie Hádková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VELÍNSKÁ, Miriam. E-learning českého jazyka pro 9. ročník ZŠ. Ústí nad Labem, 2011. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 22. 08. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta