Mgr. Bc. Kateřina Kovářová

Doctoral thesis

Nepodmíněný trest odnětí svobody s důrazem na penitenciární a postpenitenciární péči

Unconditional imprisonment with the emphasis on penitentiary and post-penitentiary care
Abstract:
Nepodmíněný trest odnětí svobody neplní pouze funkci ochrannou, spočívající v ochraně společnosti před pachatelem trestné činnosti, ale je třeba vnímat také jeho výchovnou funkci. Nestačí pouze odsouzeného izolovat od společnosti, ale je třeba na něho působit výchovně, aby se do budoucna vyvaroval další trestné činnosti, přičemž je třeba na něho takto působit již v průběhu výkonu trestu, s čímž souvisí …more
Abstract:
The unconditional sentence of imprisonment does not only fulfill the protective function of protecting society against the perpetrator of crime, but also its educational function. It is not enough just to isolate the convict from society, but it needs to be educated in order to avoid further crimes in the future, and this must be done during the execution of sentence, which is related to the provision …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 5. 2. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 5. 6. 2019
  • Supervisor: prof. JUDr. Věra Kalvodová, Dr.
  • Reader: JUDr. Eva Brucknerová, Ph.D., prof. JUDr. Vladimír Kratochvíl, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Právnická fakulta