Bc. Iva Kochová

Bakalářská práce

Postavení a obraz současné rodiny v televizní reklamě

The status and picture of current family in television advertising
Anotace:
ABSTRAKT V bakalářské práci bude řešeno postavení a obraz současné rodiny v televizní reklamě. Práce je formálně rozdělena do dvou částí: vstupu do problematiky trhu s televizní reklamou a části analytické. První část práce je zaměřena na charakteristiku televizního reklamního trhu, dějiny české reklamy a vymezení jednotlivých pojmů jako je rodina, obraz či reklama. Dále pak na výběr reklamy na konkrétním …více
Abstract:
ABSTRACT The thesis will be elaborated picture of the current status and family in television advertising. The work is formally dividend into two parts: the entrance to the issue of television advertising market and the analytical. The first part focuses on the characteristics of the television advertising market, advertising Czech history and definition of various concepts such as family, or image …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2013
  • Vedoucí: prof. PhDr. Dušan Pavlů, CSc.
  • Oponent: prof. MgA. Jiří Svoboda

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní