Bc. Jitka DVOŘÁKOVÁ

Diplomová práce

Znalosti všeobecných sester pracujících v intenzivní péči o externích drenážích mozkomíšního moku

Knowledge of nurses working in the intensive care for external drains cerebrospinal fluid
Anotace:
Cíl: Cílem diplomové práce bylo zmapovat úroveň znalostí o péči o zevní komorové a lumbální drenáže u všeobecných sester pracujících v intenzivní péči a dále zmapovat způsob ošetřování těchto drenáží. Dílčí cíle zjišťovaly úroveň teoretických znalostí všeobecných sester o zevních komorových a lumbálních drenážích dle typu pracoviště, dle délky praxe a vzdělání. Konečnou etapou bylo vypracování doporučeného …více
Abstract:
Objective: The primary aim of this thesis was to explore the intensive care nurses knowledge level concerning the external ventricular and lumbar drainage treatment. The secondary goal was to find out the common drainage treatment practice. Sub-objectives dealt with the nurses theoretical knowledge level concerning external ventricular and lumbar drainage in accordance with the type of work, the occupation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2015
Zveřejnit od: 30. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2015
  • Vedoucí: PhDr. Dana Streitová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

DVOŘÁKOVÁ, Jitka. Znalosti všeobecných sester pracujících v intenzivní péči o externích drenážích mozkomíšního moku. Ostrava, 2015. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Lékařská fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 30.4.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 30. 4. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Lékařská fakulta