Bc. Petr KUKRÁL

Master's thesis

Vizualizace dat s využitím AngularJS

Data visualization using AngularJS
Anotácia:
Tato práce se věnuje tvorbě webové aplikace pro vizualizaci dat s využitím JavaScriptu. Klientská část je implementována ve frameworku Angular, od společnosti Google, a serverová část je realizována v PHP. Práce porovnává existující možnosti vizualizace dat v oblasti webových technologií a zabývá se srovnáním nejpoužívanějších JavaScriptových frameworků a knihoven Angular, React a jQuery. Tyto technologie …viac
Abstract:
This thesis is focused on creating web applications for data visualization using JavaScript. The client side is implemented in the Angular framework, by Google. The server side is implemented in PHP. This thesis compares methods of data visualization on the Web and discuss the most popular JavaScript frameworks and libraries like Angular, React and jQuery. These technologies are compared with difficulty …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2016
Zverejniť od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: Ing. Martin Dostal, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KUKRÁL, Petr. Vizualizace dat s využitím AngularJS. Plzeň, 2016. diplomová práce (Ing.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta aplikovaných věd

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta aplikovaných věd
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

University of West Bohemia

Faculty of Applied Sciences

Master programme / odbor:
Computer Science and Engineering / Software Engineering