Mgr. Ondřej Bečvář

Rigorózní práce

Právní úprava vymáhání daňových nedoplatků soudními exekutory

Legal regulation of the enforcement of tax liabilities by court executor
Anotace:
Předmětem této rigorózní práce je analýza právní úpravy vymáhání daňových nedoplatků soudními exekutory. Cílem práce je zejména poukázat na rozdíly v exekuci vedené správcem daně a soudním exekutorem, aplikační nejasnosti současné právní úpravy zabezpečení vymáhání daňových nedoplatků soudními exekutory, a to včetně postupu při výběru konkrétního exekutorského úřadu. Úvodní část práce je zaměřena na …více
Abstract:
The submitted rigorous thesis deals with a analysis of the legal regulation of the enforcement of tax liabilities by court executors. The work mainly focuses on differences between executions carried out by tax authorities and court executors, on ambiguities arising from the contemporary legal regulation of the enforcement of tax liabilities by court executors which occur in the application practice …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 7. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 2. 2020
  • Oponent: Dr Mgr. Damian Czudek, Ph.D., doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta