Theses 

Problematika obchodu se zbraněmi (Mexiko-USA) – Jana Kučerová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Vysoká škola ekonomická v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy / Mezinárodní obchod

Jana Kučerová

Diplomová práce

Problematika obchodu se zbraněmi (Mexiko-USA)

The issues of arms trade (Mexico-USA)

Anotace: Diplomová práce se zabývá problematikou obchodu se zbraněmi mezi Mexikem a USA se zaměřením na obchod nelegální. První kapitola přibližuje téma z obecného hlediska a analyzuje současnou situaci na světovém trhu s ručními palnými a lehkými zbraněmi. Druhá a třetí kapitola se zabývají charakteristikou obchodu se zbraněmi a jeho legislativním zajištěním ve zkoumaných zemích, - USA, respektive Mexiku - definují místní specifika a uvádí hlavní obchodní partnery. Čtvrtá kapitola se věnuje bilaterálnímu obchodu se SALW mezi USA a Mexikem, analyzuje jeho vývoj a popisuje praxi, jak dané obchodování probíhá. V páté kapitole jsou definovány dopady obchodu se zbraněmi na obě země a uvedeny návrhy opatření, která mají přispět k snížení nelegálního obchodování se zbraněmi mezi partnery a omezit jeho negativní dopady.

Abstract: The Master's thesis deals with the issues of the arms trade between Mexico and USA, focusing on the arms trafficking. The first chapter introduces the topic in general and analyzes the current situation of the world market in small arms and light weapons. The second and third chapter describe the characteristics of arms trade and its legislative framework in both countries - USA, Mexico - define local specifics and identify main trading partners. Bilateral trade in SALW between USA and Mexico, its process and practice how the trading takes place, is described in fourth chapter. The impact of arms trade on both countries is defined in the fifth chapter together with designed proposals to help to restrict illegal arms trafficking between partners and to reduce its negative impacts.

Klíčová slova: Mexiko, SALW, nelegální obchod, obchod se zbraněmi, USA

Keywords: arms trade, Mexico, illegal trade, USA, SALW

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2014
  • Vedoucí: Martina Jiránková
  • Oponent: Milan Vošta

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/40925

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 6. 2019 09:45, 25. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz