Mgr. Petra Stromská

Diplomová práce

Důležité charakteristiky odborných pracovníků terapeutické komunity pro drogově závislé z hlediska vztahu mezi nimi a klienty

Important charakteristics of professional workers at therapeutic community for drug users from the point of view of relationship between these workers and clients
Anotace:
Cílem této magisterské diplomové práce je zjistit jaké jsou důležité charakteristiky odborných pracovníků v terapeutické komunitě pro drogově závislé. Tyto důležité charakteristiky jsou zkoumány z hlediska vztahu mezi pracovníkem a klientem. V teoretické části jsou vyjasněny základní pojmy jako jsou terapeutická komunita, drogově závislý klient, nebo také odborný tým terapeutické komunity, jeho charakteristiky …více
Abstract:
Aim of this Master’s thesis is to find out what are the important charakteristic of professional worker at therapeutic community for drug adict people. These imortant characteristics are explore from the point of view of relationship between workers and clients. The theoretical part of the thesis clarifies basic terms like a therapeutic community, drug adict client, as well as professional team of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 12. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 1. 2014
  • Vedoucí: prof. PhDr. Libor Musil, CSc.
  • Oponent: Mgr. Ladislav Otava, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Magisterský studijní program / obor:
Sociální politika a sociální práce / Sociální práce