Bc. Alena Míková

Diplomová práce

Operační rizika v bankách

Operational Risks in Banks
Anotace:
Tématem této diplomové práce jsou Operační rizika v bankovnictví. Cílem práce je komplexní přiblížení problematiky rizik v bankovním podnikání s obecným popisem úvěrového rizika, rizika likvidity, úrokového rizika a kapitálového rizika. Detailně se poté zaměřuje na operační rizika a na jeho součásti, kterými jsou transakční riziko, riziko provozního řízení a riziko systémů. Operačnímu riziku je věnována …více
Abstract:
The theme of this thesis are the Operational risk in banking. The aim is to approach complex issues of risk in the banking business with the general description of credit risk, liquidity risk, interest rate risk and capital risk. Detailed then focuses on operational risk and its components, which are transactional risk, operational risk management and systems. Operational risk is dedicated to the largest …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2015
  • Vedoucí: Ing. Zbyněk Kalabis
  • Oponent: doc. Ing. František Pavelka, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Finance