Theses 

Zaměření skutečného provedení staby v k.ú. Karlova Studánka – Tomáš Patočka

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Tomáš Patočka

Bakalářská práce

Zaměření skutečného provedení staby v k.ú. Karlova Studánka

Survey to Building Documentation in Cadastral District Karlova Studánka

Anotace: Tato bakalářská práce se zabývá zaměřením skutečného stavu komunikace v katastrálním územím Karlova Studánka. Obsahem práce je popis zaměřené lokality, použitých metod a měření, přístrojů a pomůcek a grafického znázornění dat v programovém vybavení AutoCAD. Výsledkem je účelová mapa skutečného provedení stavby.

Abstract: This bachelor´s thesis deals with "Surveying of the real conditions of the road in cadastral area Karlova Studánka. The content of this work is description of surveying area , used methods and measurements, used apparatuses and aids and graphical visualization of data in program AutoCAD. The result of this bachelor´s thesis is purpose map of the real conditions of the construction.

Klíčová slova: účelová mapa, skutečné provedení stavby, GEUS, AutoCAD, polygonové pořady, bodová pole

Keywords: purpose map, the real conditions of the construction, GEUS, AutoCAD, polygonal traverses, spot field

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2013
  • Vedoucí: Miroslav Novosad
  • Oponent: David Witosz

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 25. 5. 2019 11:56, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz