Ing. Marieta Murányiová

Bakalářská práce

Rozpočtové určení daní

Budget Determination of Taxes
Abstract:
The topic of a Bachelor's thesis “Budget Determination of Taxes“ is an analysis of the legislation in the area of budget determination of tax revenues in different tax areas and the impact on the management of local authorities. The first two parts of this Bachelor's thesis are mainly theoretical in nature and are focused on the issues of taxes and the budgetary law. The third part of the thesis examines …více
Abstract:
Predmetom bakalárskej práce na tému „Rozpočtové určenie daní“ je rozbor právnej úpravy v oblasti rozpočtového určenia výnosov niektorých daní a jej vplyv na hospodárenie územných samosprávnych celkov. Prvé dve časti práce majú prevažne teoretický charakter a sú zamerané na problematiku daní a rozpočtového práva. Tretia časť práce skúma a porovnáva právnu úpravu rozpočtového určenia daní v rokoch 2008 …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 6. 2013
  • Vedoucí: doc. JUDr. Ing. Michal Radvan, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Tomáš Hulkó, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Finance a účetnictví / Finance a právo