Jakub Oral

Bachelor's thesis

Webová aplikace pro šifrování souborů

A File Encryption Web Application
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a samotnou realizací webové aplikace pro šifrování souborů. Teoretická část této práce se zabývá možnostmi implementace takovéto aplikace pomocí webových nástrojů k tomu dostupných. Popisem již existujících aplikací pro vzdálené šifrování souborů. Odůvodněním výběru zvoleného nástroje pro tvorbu takovéto aplikace a následně její využití v praktické části této …more
Abstract:
This Bachelor thesis is about design and implementation of web application for file encryption. The theoretical part deals with possibilities of implementation of such application using web tools available for this purpose. Description of existing applications for remote file encryption. Rationalization of choosing used tools for creating such an application and then its use in the practical part of …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 15. 5. 2018

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Petr Žáček

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Oral, Jakub. Webová aplikace pro šifrování souborů. Zlín, 2018. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Tomas Bata University in Zlín

Faculty of Applied Informatics

Bachelor programme / field:
Engineering Informatics / Information and Control Technologies

Theses on a related topic