Jakub Oral

Bachelor's thesis

Webová aplikace pro šifrování souborů

A File Encryption Web Application
Anotácia:
Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a samotnou realizací webové aplikace pro šifrování souborů. Teoretická část této práce se zabývá možnostmi implementace takovéto aplikace pomocí webových nástrojů k tomu dostupných. Popisem již existujících aplikací pro vzdálené šifrování souborů. Odůvodněním výběru zvoleného nástroje pro tvorbu takovéto aplikace a následně její využití v praktické části této …viac
Abstract:
This Bachelor thesis is about design and implementation of web application for file encryption. The theoretical part deals with possibilities of implementation of such application using web tools available for this purpose. Description of existing applications for remote file encryption. Rationalization of choosing used tools for creating such an application and then its use in the practical part of …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: Ing. Petr Žáček

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Oral, Jakub. Webová aplikace pro šifrování souborů. Zlín, 2018. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Tomas Bata University in Zlín

Faculty of Applied Informatics

Bachelor programme / odbor:
Engineering Informatics / Information and Control Technologies

Práce na příbuzné téma