Bc. Kateřina Janská

Diplomová práce

Role energetické politiky ve vztazích Ruska a Číny

Role of Energy Policy in Russia-China Relations
Anotace:
Předkládaná diplomová práce se zabývá vzájemnými vztahy Ruska a Číny a rolí, kterou v nich hraje energetická politika. Hypotézou práce je, že pozitivní energetická politika Ruska vůči Číně, je klíčovým prvkem úspěšného rozvoje vzájemných vztahů a posilování ruské pozice v bilaterálních interakcích. Protože je těžké definovat míru úspěšnosti a vlivu, budeme danou hypotézu ověřovat skrze rozbor následujících …více
Abstract:
The Diploma Thesis is dealing with mutual relations of Russia and China the role of energy policy in these interactions. The hypothesis of this Paper is as follows - the positive energy policy of Russia towards China is the key component for developing successful relations with each other and for strenghtening Russian position in these relations. Because it is difficult to objectively define the success …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 12. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 1. 2011
  • Vedoucí: doc. PhDr. Břetislav Dančák, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Petra Kuchyňková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií