Ing. Michala Štětinová

Bachelor's thesis

Územně samosprávné celky v ČR a veřejná podpora

Territorially Autonomous Units in the Czech Republic and State Aid
Abstract:
Předmětem této práce je analýza připravenosti územně samosprávných celků na aplikaci pravidel veřejné podpory v rámci České republiky. V podrobnostech je řešeno pojetí veřejné podpory Evropským právem, postavení územně samosprávných celků jako příjemců a zejména poskytovatelů veřejné podpory, se zaměřením na postup v praxi v této oblasti vybranými územně samosprávnými celky.
Abstract:
The aim of this work is the ready condition analysis for territorially autonomous units (further TAU) to the application of state aid rules in the Czech Republic. There is the detalied solution of the conception of public support by Europian law, the position of TAU as adresses and especially providers of public support. Next the work is focused on practical proceeding of selected TAUs.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 27. 4. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 28. 6. 2011
  • Supervisor: Mgr. Michal Jordán
  • Reader: Ing. Zbyněk Šorm, EXTERNÍ OPONENT

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní