Václav Žák

Bakalářská práce

Analýza časové řady počtu lázeňských hostů v České republice

Analysis of time series of spa guests in the Czech Republic
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá analýzou časové řady počtu hostů v lázeňských ubytovacích zařízeních v celé České republice od roku 2000 do roku 2016. Jedná se o intervalovou časovou řadu se čtvrtletní periodicitou sledování počtu hostů. Data byla převzata z veřejně dostupných tabulek poskytovaných Českým statistickým úřadem. Cílem bakalářské práce je popsat časovou řadu a vytvořit předpovědi možného budoucího …více
Abstract:
The bachelor thesis is focused on analysis of quarterly time series of guests in spa resorts in Czech republic in the period from 2000 to 2016. The data were obtained from Czech statistical office. The aim of this thesis is to analyse the time series and to create predictions of possible future progress of time series. Deterministic and stochastic methods are used to analyse the time series. All models …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2017
  • Vedoucí: Martin Matějka
  • Oponent: Ondřej Šimpach

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/70642

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Kvantitativní metody v ekonomice / Statistika a ekonometrie