Bc. Irina Zolotareva

Bachelor's thesis

Efektivní komunikace ve vztahu se zákazníky v hotelnictví

Effective communication in relationships with customers in the hotel industry
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá efektivní komunikací mezi zákazníky a pracovníky hotelů, která vede k takovým vztahům mezi nimi, které přivádí k zisku. Hlavním cílem této práce je zjistit, jaké jsou nejdůležitější důvody porušování zásad efektivní komunikace ve vybraných ubytovacích zařízeních hotelnictví. Text práce je rozdělen na teoretickou, praktickou a návrhovou část. V teoretické časti jsou popsané …more
Abstract:
The bachelor thesis deals with effective communication between customer and hotel workers. Effective communication that leads to such relationships between them as it leads to profit. The main aim of this work is to find out what are the most important reasons for violation of the principles of effective communication in selected hotel accommodation establishments. The text of the thesis is divided …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 23. 11. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 15. 1. 2019
  • Supervisor: PhDr. Romana Kratochvílová
  • Reader: Mgr. Jiří Holub, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola hotelová v Praze