Anastasia Kudryavtseva

Bakalářská práce

Nábřeží Dřevnice

The Riverbank of Dřevnice
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá návrhem revitalizace nábřeží řeky Dřevnice, která protéká Zlínem. Řešením návrhu je vytvoření odpočinkových ploch a venkovního výstavního prostoru na nábřeží, vytvoření jiné formy zoologické zahrady formou výstavních panelu s fotografiemi. Hlavním cílem prací je zatraktivnění nábřeží pro obyvatele.
Abstract:
This bachelor thesis deals with the proposal of revitalization of the embankment of the river Dřevnice, which flows through Zlín. The design solution is to create recreational areas and outdoor exhibition space on the enbankment, creating a new form of zoo in the form of exhibition panels with photographs. The main purpose of the work is to make the city more attractive for its inhabitants.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. arch. Michael Klang, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Kudryavtseva, Anastasia. Nábřeží Dřevnice. Zlín, 2017. bakalářská práce (BcA.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta multimediálních komunikací

Bakalářský studijní program / obor:
Výtvarná umění / Multimédia a design - Prostorová tvorba

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.